6 kiểu tóc bob đẹp thịnh hành

Miễn phí
1,000,000đ
Miễn phí

Khoá học 6 kiểu tóc bob đẹp thịnh hành 2022-2023 là khoá học được xây dựng bởi giảng viên Trần Văn Phú, đây là một trong khoá học xu hướng cực hot trong thời gian qua. Để nâng cao kỹ thuật ace trong nghề OneStar đã quyết định tặng khoá học này miễn phí đến ace.

Đăng ký học ngay
Kiến thức thực tiễn

Khoá học 6 kiểu tóc bob đẹp thịnh hành 2022-2023 là khoá học được xây dựng bởi giảng viên Trần Văn Phú, đây là một trong khoá học xu hướng cực hot trong thời gian qua. Để nâng cao kỹ thuật ace trong nghề OneStar đã quyết định tặng khoá học này miễn phí đến ace. Khoá học gồm 6 kiểu tóc dưới đây:

  1. Kiểu tóc Bob Graduation.
  2. Kiểu tóc Long Bob.
  3. Kiểu tóc Bob không lực độ.
  4. Kiểu tóc Bob A.
  5. Kiểu tóc Bob Vic.
  6. Kiểu tóc Bob hiện đại.