Khóa học cắt uốn thịnh hành 2022

Miễn phí
1,000,000đ
Miễn phí

Khóa học đào tạo kỹ thuật cắt uốn thịnh hành nhất 2022

Đăng ký học ngay
Kiến thức thực tiễn

Khóa học đào tạo kỹ thuật cắt uốn thịnh hành nhất 2022


Khóa học với 3 nội dung:

  1. Kỹ thuật phán đoán chất tóc.
  2. Kỹ thuật cắt tỉa.
  3. Kỹ thuật uốn