Giảng viên

Danh sách giảng viên

Tuấn Kọt
Người đi đầu kỹ thật Tattto Hair tại Việt Nam và được các tr…
Lê Lệnh Quyền
Giảng viên có kinh nghiệm đào tạo thực chiến cho hơn 30 chủ …
Vũ Thanh Tùng
Hiệu trưởng Học viện tóc quốc tế OneStar. Có 10 năm kinh ngh…
Đức Giang
Giảng viên có hơn 3 năm kinh nghiệm đào tạo & đạt nhiều thàn…
Lê Đăng Tú
Giảng viên đào tạo tóc nam có trên 3 năm kinh nghiệm và đạt …