Giảng viên

Danh sách giảng viên

Trần Phú
Giảng viên Trần Văn Phú hiện tại đang là Giám đốc Học viện t…
Vũ Thanh Tùng
Hiệu trưởng Học viện tóc quốc tế OneStar. Có 10 năm kinh ngh…
Tuấn Kọt
Người đi đầu kỹ thật Tattto Hair tại Việt Nam và được các tr…