Giảng viên là ai?

Giảng viên là các cá nhân có năng lực chuyên môn cao trong các lĩnh vực làm đẹp nhất định có thể đăng ký hợp tác để chia sẻ những kiến thức bổ ích đến học viên. 


Hình ảnh đội ngũ giảng viên tại ONESTAR ONLINE


Các cá nhân đăng ký giảng viên dạy học trên ONESTAR ONLINE sẽ được kiểm duyệt kỹ càng bởi đội ngũ chuyên gia của ONESTAR.