Giới thiệu ONESTAR

ONESTAR ONLINE là nền tảng giúp lan tỏa tri thức tới cộng đồng bằng việc kết nối với các Giảng viên & Chuyên gia tới cộng đồng. Hiện tại ONESTAR ONLINE đang khởi đầu với lĩnh vực có thế mạnh nhất đó là: NGHỀ TẠO MẪU TÓC

Thông qua ONESTAR ONLINE, các Giảng viên & Chuyên gia có thể chia sẻ, tạo ra các kiến thức như khóa học online, sách, giáo trình … để hỗ trợ cộng đồng phát triển.

Những kiến thức này, các Giảng viên & Chuyên gia sẽ quy định là miễn phí hoặc trả phí tùy theo sự quy định và thỏa thuận giữa Giảng viên – Chuyên gia với ONESTAR.

Giảng viên & Chuyên gia sẽ được chọn lọc từ những cá nhân, tổ chức có độ uy tín cao trên cộng đồng cũng như các chuyên gia có nhiều danh tiếng trong từng lĩnh vực riêng biệt.

ONESTAR ONLINE  có đội ngũ chuyên gia am hiểu kiến thức trong từng lĩnh vực để có thể đánh giá & chắt lọc các kiến thức chia sẻ có thực sự chất lượng hay không rồi mới chia sẻ rộng rãi đến học viên trên hệ thống.

ONESTAR ONLINE có hệ thống, đội ngũ nhân sự chuyên biệt để tăng trưởng người dùng mạnh mẽ từ đó giúp các Giảng viên & Chuyên gia được quảng bá và tăng trưởng được số lượng học viên cho mình cũng như tăng thêm thu nhập ổn định qua việc hợp tác mang lại giá trị cho học viên.